Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Synkroniserade drifter - Flygande såg m.m.


Synkronisering mot en master - Flygande såg m.m.

flygande såg flying saw motion control
Synkroniserade drifter realiserar enkelt med SIGMATEKs motionbibliotek
I maskinlinjer idag ser vi ofta en synkronisering av axlar. Ett huvudband löper i hastigheter upp till 240 m/min. I dessa hastigheter ska man, på en given signal, fånga upp hastigheten och när man nått huvudbandets hastighet såga, klippa, lämna över en produkt eller dylikt. För ett så bra resultat som möjligt behöver vi veta exakt var skärpunkten eller facket där överlämningen ska ske. Ju fortare huvudbandet färdas desto större betydelse har datainsamlingen av huvudbandets enkoder-position.
 • Synkronisera flera axlar mot en master

Komplett automationslösning

I en maskin med kontroll över huvudbandet synkroniserar man in sig med sin såg eller överlämning. Vi vet hela tiden hastigheten på huvudbandet. Då kan vi enkelt synkronisera in både stegmotorer. lågspänningsmotorer och standard synkronmotorer. Till detta utnyttjar SIGMATEK säker dataöverföring i hård realtid för att hela tiden har kontroll på aktuell position.

UTMANINGEN - Hastigheten på huvudbandet styrs av ett överordnat system!

motion feeder control förpackningsmaskin synkrona rörelser
Youtube-film: RonTech tillverkar motion-feeders, maskiner som matar ut produkter på en given signal, synkroniserat med ett transportband som färdas i 240 m/s. Klicka på länk till vänster för att se film
Det är i applikationer där man inte har kontrollpå huvudbandet hastighet som utmaningen ökar markant. Med SIGMATEKs hårdvara är det däremot inga problem. Vi har två möjligheter. Antingen monterar man en extra enkoder på huvudbandet och läser in enkoderns signal eller låter man det överordnade styrsystemet skicka ut huvudbandets position som ett pulståg. 
 • Extern enkoder monteras på huvudbandet
 • Enkodersignal om huvudbandet från det överordnade styrsystemet
 
LÄS MER: Youtube: Rontech tillverkar motion-feeders med hög prestanda och sätter därför in SIGMATEKs styrsystem och motion-lösning

Enkoderingång och latchingång med 10µs noggrannhet

NC 100 encoder recording
NC 100 läser enkodervärdet från inkrementella enkoders, TTL eller RS422, och har även 4 digitala ingångar (input delay 10µs)
NC 100 är en modul för att läsa in en inkrementell enkoder, TTL eller RS422, 16 bitar. Med sin digitala ingång, totalt 4 st, tas en tidsstämpel och position med 10µs noggrannhet. I en produktionslinje med en hastighet av 240 m/min ger det en noggrannhet på 0,04mm. Tidsstämpel och position skickas till PLC varefter vi beräknar vid vilken tidpunkt vi ska synkronisera med huvudbandet.Exakt positionering med NC 100 ur S-DIAS serien
 • TTL eller RS422 - valbart
 • Digitala ingångar med 10µs noggrannhet - 240 m/min ger 0,04mm noggrannhet
 • Datablad NC 100
 
LÄS MER: Exakt positionering med NC 100 ur S-DIAS serien

Möjligheter med SIGMATEKs Motionbilbliotek

Motion-control synkroniserade rörelser flygande såg cam-funktion
Komplexa rörelser och synkroniserade drifter realiseras med enkel parametrisering av befintliga metoder i SIGMATEKs motion-bibliotek
SIGMATEK är specialister på motion-control. Med en automationslösning och servolösning från SIGMATEK har man alla förutsättningar för en enkel realisering av en komplex uppgift. Exempelvis, för att skona mekaniken accelererar vi ryckbegränsat med spline-interpolation, en lösning som varit utslagsgivande. Dessutom:
 • Flygande såg,
 • Synkronisering med ryckbegränsning,
 • Elektrisk växel,
 • CAM-funktion,
 • Cirkulär interpolation m.m.


Fler kundcase