Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

LASAL SCREEN - mjukvara


Utveckla maskinens visualisering med LASAL Screen

LASAL SCREEN är ett HMI verktyg för visualisering till alla SIGMATEKs grafiska terminaler och industri-PC (C-IPC). En av fördelarna med LASAL Screen är att det krävs ingen kunskap inom programmering för att utveckla maskinens visualisering

Central databehandling

Tack vare en central behandling av data, har man tillgång till alla variabler i systemet. LASAL SCREEN kan vart enda värde i systemet (server) genom kopplingen till denna centrala del. Storlek och positionering av bilder kan definieras av användaren och bidrar till flexibilitet vid just skapandet av bilder för grafiken. I den grafiska layouten och logiken för terminaler med funktionsknappar finns redan templates att använda sig utav. Genom definitionen Global Screen och fristående bilder som ärver från Global Screen reduceras utvecklingstiden markant.

Ett flertal standardfunktioner

Åtskilliga standardfunktioner så som rita, rotera, spegla och positionering av objekt och bilder finns att använda sig utav. Redan färdiga bilder kan också länkas in i projektet i standardformat(BMP, GIF, JPG). Även här sparas tid och pengar in.

Utnyttja färdigutvecklade mjukvarukomponenter

I LASAL kan användaren också implementera alarm- och annan händelseövervakning (loggning), grafisk representation, skapa stapeldiagram, och bubble hjälp funktioner, pull down menyer, etc.