Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Safety System


Funktionssäkerhet - helt integrerat

säkerhets-plc S-DIAS säkerhetslösning säkerhetsmoduler
Frihet att välja konfiguration ger flexibla lösningar. Med S-DIAS säkerhets-PLC har konstruktörer och maskintillverkare fria händer
Säkerhets-PLC och de säkra komponenterna ur S-DIAS Safety serien kan kombineras helt fritt tillsammans med standardmoduler. Hela systemet uppfyller kraven för SIL 3 eller SIL CL 3 enligt EN 62061 och PL e, Cat. 4 i enlighet med EN ISO 13849-1.
  • SIL 3 SIL CL 3 enligt EN 62061
  • PL e, Cat. 4 enligt EN ISO 13849-1

Säkerhets-PLC och säkerhetskomponenter för alla topologier

S-DIAS Safety och dess säkerhets-PLC kan integreras helt sömlöst i SIGMATEKs systemarkitektur. Säkra moduler kan kombineras med med standardmoduler efter önskemål och behov. Detta möjliggör en individuell anpassning inför varje applikation. S-DIAS Safety är framtagen för alla topologier och olika branscher. I och med den kompletta integrationen av säkerhet når man minsta möjliga reaktionstid. Reaktionstiden är endast några millisekunder. Även befintliga maskiner och anläggningar kan på så sätt byggas ut med säkerhetsfunktioner.
  • Säkerhetslösning för sömlös integration i maskinens befintliga styrsystem
  • Programmera med LASAL Safety Designer
  • TÜV-certifierade säkerhetsmoduler
  • Säkra digitala ingångar och utgångar, säker utvärdering av SSI-enkoder

Hårdvaran övervakar sig själv - garanterar säkerhet för operatören

Grunden i SIGMATEKs säkerhetslösning är dess hårdvarukomponenter som kontinuerligt övervakar sig själva för att upptäcka möjliga feloch sådana falla sätta maskinen i säkert läge.På så sätt garanterar man ett fullgott skydd för operatörer utan att man måste göra avkall på maskinens egna prestanda.

En fältbuss för både standard fältbusskommunikation och säkerhetsrelaterad kommunikation

fältbuss safety black-channel
Fältbussen VARAN använder sig utav Black-Channel-principen och agerar endast som ett transportmedium. På så sätt kan man utnyttja befintligt kablage och behöver inte investera i fler fältbussar
För datakommunikation behövs det inget extra kablage eller kabeldragning. Både standardpaket och säkra datapaket kan använda den Ethernet-baserade fältbussen med hård realtidsprestanda, VARAN. S-DIAS säkerhetslösning kan fördelas i VARAN-nätverket helt fritt. För kommunikationen av data genom de säkra hårdvarumodulerna använder man sig av Black-Channel-principen. Det innebär att fältbussen VARAN inte utför några som helst kommandon på de säkra datapaketen utan agerar endast som ett överföringsmedium. Den säkra informationen integreras i VARAN:s telegram och överförs redundant.

S-DIAS som en rent standalone säkerhetslösning

s-dias safety säkra komponenter säkerhets-plc
Nya kompakta I/O-systemet s-dias med safety-PLC och safety-I/O
S-DIAS säkerhets-PLC kan sättas upp i två varianter. Antingen som en integrerad variant i befintligt styrsystem eller som en helt standalone säkerhets-lösning. Det är en prisvärd säkerhetslösning där maskintillverkare har behov av att komplettera med extra säkerhet utan att göra för stora ingrepp i maskinens hårdvara.
  • S-DIAS säkerhets-plc som en standalone säkerhetslösning - eller integrerad i befintligt styrsystem, helt valbart