Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Mekatronik, enkelt realiserat för modulära, kundspecifika maskinkoncept


Trenden går mot modulära mekatroniska moduler

servodrive servomotor mekatronik
Mekatronik är kombinationen av mekanik och elektronik. Med en objektorienterad utvecklingsmiljö som LASAL erbjuder maskintillverkare sina kunder enkelt och med kort leveranstid en kundanpassad maskin med mervärde
Mekatronik är mötet mellan mekanik och elektronik. Inom serietillverkning av maskiner går trenden mot modulära och mekatroniska moduler. Dessa moduler är inkapslade som flexibelt och snabbt kan kombineras till kundspecifika lösningar.
 • Mekatronik - Mekanik och Elektronik tillsammans
 • För kundspecifika lösningar

Ju mer komplext drivsystem, ju större blir mjukvarudelen

I nära på alla maskinmoduler hittar man idag elektriska drivsystem som alla måste programmeras. Desto mer komplex drivsystemslösningen är, desto större blir själva mjukvarudelen. Moderna och objektorienterade utvecklingsmiljöer, som SIGMATEKs LASAL, gör det möjligt för programmerare att omsätta denna modulära, mekatroniska utgångspunkt till källkod på ett enkelt och smidigt sätt.
 • Objektorientering för att omsätta mekatroniska enheter mjukvarumässigt
 • Desto mer komplexa drivsystem desto mer mjukvara
 
LÄS MER: Objektorienteringens fördelar inom automation

Utvecklingsverktyg med stöd för mekatroniskt och modulärt tänkande.

Objektorienterade projekterings- och utvecklingsverktyg, som SIGMATEKs LASAL, visar sig extra effektiva eftersom de tänker och stödjer en modulär och mekatronisk uppbyggnad av en maskin. Det är här som alla maskintillverkare sparar både tid och pengar. På så sätt kan man lansera sin maskin mycket fortare.
 • Objektorienterade utvecklingsverktyg extra effektiva
 • Maskintillverkare sparar tid och pengar
 
LÄS MER: LASAL utvecklingsverktyg

Grundprincipen är en genomgående modularitet och grafiska modeller

Grundprincipen hos ett "All-in-one"-verktyg, som LASAL, är den genomgående modulariteten med programblock redan på allra nedersta nivån med enskilda funktioner upp till det kompletta projektet. De LStart>enskilda mjukvarumodulerna, objekten, presenteras grafiskt och byggs samman med varandra med hjälp av grafiska anslutningar.
 • Maskinen representeras av modulära programblock, objekt

Kortare utvecklingstid tack vare återanvändning av källkod

De grafiska modellerna av mjukvaran förenklar och kortar ner tiden för programmeringen av maskinen. Dessutom kan programmeraren använda redan utvecklad källkod för exempelvis Motion-Control, källkod som redan är testad och i drift. Även detta reducerar utvecklingen då man inte behöver testa eller felsöka i samma utsträckning.
 • Korta ner utvecklingstiden med grafisk presentation av källkoden
 • Återanvänd redan implementerad källkod

LASAL Motion - komplexa funktioner på ett enkelt sätt, sömlöst integrerat som ökar prestandan.

LASAL Motion är SIGMATEKs sömlöst integrerade Motion-paket. Häri kan programmerare välja bland en mängd Motion-funktioner, allt från enklare hastighetsreglering och positionering av en axel till komplexa funktioner för fleraxliga synkroniserings-applikationer. Denna sömlösa integration gör att vi på samma nivå som övrig logisk programmering kan implementera vår Motion-Control. Detta ökar prestandan och ger en tydligare överblick.
 • Metod för referensiering är redan implementerad
 • Metod för relativ- och absolut positionering är redan implementerad
 • Metoder för synkronsiering av flera axlar är redan implementerade
 
LÄS MER: LASAL MOTION mjukvara

Robot, PLC och Motion-Control implementeras utan några kompromisser

Implementation av robotrörelser, PLC och Motion-Control i samma miljö är en smart metod för att implementera sin maskin vilket är ett stort mervärde för maskinbyggare inom bl.a. OEM-segmentet. Regleringen, maskinens flödesschema och motorstyrningen bearbetas utan onödiga gränssnitt i mjukvaran på ett horisontellt plan istället för på det vertikala planet där man ofta måste göra kompromisser.
 • Inga kompromisser, implementera maskinen på ett horisontellt plan med en utvecklingsmiljö

Även säkerhetstekniken är integrerad i LASAL - största möjliga flexibilitet kombinerat med lägsta möjliga kostnad

Utvecklingsverktyget LASAL innefattar även säkerhetstekniken. De TÜV-certifierade säkerhetsfunktionerna i LASAL Safety Designer är också sömlöst integrerat och reducerar alltså utvecklingen ytterligare. LASAL står för högsta möjliga flexibilitet för realisering av individuella kundönskemål till kortaste möjliga utvecklingstid. Horisontell transparens i alla steg, det reducerar utvecklingstid och det sänker era kostnader.
 • Största möjliga flexibilitet och möjlighet med kortast möjliga utvecklingstid
 
LÄS MER: LASAL Safety Designer - mjukvara

Brett urval av färdiga motion-control funktioner

I LASAL Motion finns en mängd olika funktioner färdiga att användas. Applikationsingenjören väljer den funktion som maskinen kräver och tack vare parametrar får man just den funktion och körprofil som man önskar. Ingenjören behöver inte implementera någon källkod för motsvarande funktioner, allt är redan klart. Med endast ett metodanrop kan vi synkronisera flera axlar i ex. en robotapplikation.
 • Positionering
 • Körprofiler
 • CAM-kurvor
 • CAM-växlar
 • Flyganade såg
 • CNC-funktioner
 • Synkronisera flera axlar i rummet
 • Ryckbegränsade körprofiler
 • Dynamisk skyddsrumsövervakning
 • Templates för robot-kinematik

Funktion för dynamisk skyddsrumsövervakning i robot-applikationer

Förprogrammerat i LASAL Motion finns templates för olika robot-drifter. Interpolation och förflyttning mellan punkter i rummet integreras i er applikation genom att parametrisera förflyttningen med start och stopp, hastighet och acc/dec. Dessutom finns det en dynamisk övervakning för ett s.k. "skyddsrum". Genom att definera detta "skyddsrum" så vet roboten att det är förbjudet område.
 • Färdiga funktioner för dynamisk övervakning av "skyddsrum"
 
LÄS MER: Robot och Hantering

Synkronisera axlarna utefter olika parametrar - verkliga men även virtuella axlar

I LASAL Motion finns det möjlighet att synkronisera axlarna efter hastighet, position, positionsoffset och med utväxling både från verkliga och virtuella axlar.
 • Dynamiken i maskinen bygger på få metoder med inparametrar

Flexibel körprofil oberoende av hårdvaran

Styrningen av våra körprofiler är helt oberoende av vilken hårdvara vi har anslutit. Detta höjer flexibiliteten ytterligare. Oavsett om slutkunden önskar en hydaulisk lösning, synkron servomotor eller en stegmotor, anropen till motorn förblir hela tiden densamma.
 • Oberoende av hårdvaran, samma metodanrop
 • Större möjligheter till en flexibel lösning
 • Anpassa maskinen till kundens behov av hastighet och noggrannhet

Ändringar i källkoden görs bara på ett ställe - enklare att följa upp ändringar

Sättet att strukturera källkoden med objektorienterad programmering har stora fördelar för maskintillverkare. Källkoden består av klasser och av en klass gör man ett eller flera objekt. En maskin med en eller flera motor kan implementeras med en klass Motor. Klassen Motor implementeras ex. med metoder för absolut- och relativ positionering. En maskin med 5 motorer får då 5 objekt av klassen Motor. Ändringar görs i vår klass och uppdateras automatiskt i varje objekt. Ändringarna sker på ett ställe oavsett hur många motorer man har i sin maskin.
 • Källkoden ändras i klassen på ett ställe oavsett hur många objekt av klassen man har skapat
 • Använd ärvning för att vidareutveckla en klass med mer specifika funktioner
 
LÄS MER: OOP - Klass

Testad källkod läggs upp i klassbiblioteket för framtida användning - spara tid

Källkod som har utvecklats och klarat sina tester kan läggas upp i klassbiblioteket. Därefter är det fritt att använda klasserna för framtida projekt. Vi uppfinner inte hjulet en gång till. Detta är en viktig faktor ju mer komplex en applikation är.
 • Spara tid genom att hämta källkod från klassbiblioteket

Olika hårdvaror beroende på uppgift - samma källkod och anrop

DIASDrive är den bäst lämpade servolösningen på marknaden. DIASDrive finns i olika modeller och storlekar. Gemensamt för alla modeller är den källkod man använder i LASAL, den är densamma. DIASDrive 100 är en kompakt, modulär 8-axlig servolösning. DIASDrive 300 är en servolösning i modellerna 1-, 2- och 3-axligt utförande. Oavsett DIASDrive 100 eller 300 så använder programmerare samma anrop för att starta, referensiera och positionera. Enkelt, skalbart och modulärt!
 • Välj hårdvara efter uppgift och kravspecifikation, källkoden förblir densamma
 
LÄS MER: Motion Control

Fler pressreleaser