Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Modulära säkerhetslösningar


Komplett automationslösning med integrerat säkerhetstänk

Vid årsskiftet kommer de nya maskinriktlinjerna, EN ISO 13849, att vara obligatoriska för alla maskintillverkare. På grund av ändringarna i standarderna så kräver användarna nu en komplett automationslösning med ett integrerat säkerhetstänk.

Flera topologier underlättar för maskinbyggaren en flexibel maskin

Hos SIGMATEK så är samtliga topologier möjliga och tillgängliga i er projektering för att nå en önskad och effektiv automationslösning. Precis det är också tanken bakom det framtagna säkerhetssystemet. Genom möjligheten till en decentraliserad struktur samt moduläriteten i komponenterna så implementeras säkerhetsfunktionerna enkelt i det redan befintliga systemet. Detta, allt tack vare den sinnrika och flexibla C-DIAS byggstenen. C-DIAS är SIGMATEK´s framgångsrika I/O system med flexibilitet och utvecklingsmöjlighet som nyckelord. Mixmoduler med säkerhetsfunktioner med både in och utgångar eller moduler med endast in- respektive utgångar finns att tillgå. Säkerhetsövervakningen kan implementeras både centralt eller implementeras decentraliserad, ni bestämmer.

Kombinera säkra och osäkra moduler med PLC:er utan restriktioner

Genom just de modulära komponenterna så kan man kombinera säkra såväl som osäkra komponenter i ett och samma system, allt efter kundens önskemål. Olika maskintyper har olika krav och anpassas då enkelt och snabbt utefter kundens specifikation. Ibland behöver kanske endast vissa delar av maskinen säkerhetsklassas för ett ökat skydd. Då implementeras och byggs det enkelt ut med säkerhetsmodulerna ifrån SIGMATEK.

Hårdvaran övervakar sig själv och larmar vid fel

Grundidén till SIGMATEK´s säkerhetskomponenter ligger i att hårdvaran övervakar sig själv för att upptäcka eventuella fel. Skulle ett fel uppstå så sätts maskinen genast i ett säkert tillstånd.All kommunikation skickas över den Ethernet baserade VARAN bussen. VARAN bussen kommunicerar via ”Black-Channel” principen och överför både processdata, börvärde och säkerhetsparameterar. Själva säkerhetskontrollen och verifiering av data är implementerat i hårdvaran. VARAN- bussen fungerar endast som ett överföringsmedium. Inget extra kablage är heller nödvändigt! Hela SIGMATEK´s system motsvarar SIL3 enligt IEC 61508 och PL e enligt EN ISO 13849.

Fler pressreleaser