Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Öka produktionen och effektiviteten med integrerad säkerhet


Skydda personal, spara pengar, öka produktionen

Det absolut viktigaste skälet för alla arbetsgivare att titta över och installera säkra maskiner är så klart skyddet gentemot sina anställda. Med säkra och tillförlitliga maskiner har man en arbetskraft som känner sig trygg. En sådan arbetskraft tar färre risker eftersom riskerna inte längre finns där och det i sin tur resulterar i färre arbetsolyckor, lägre sjukskriv-ningskostnader, eventuella skade- stånd och produktionsstopp reduceras till ett minimum. I det långa loppet vinner man på alla plan, arbetsmoralen på företaget stärks liksom ekonomin.

Integrerad säkerhetslösning

Med SIGMATEK´s integrerade säkerhetslösning ”C-DIAS Safety” har man utökat det befintliga styrsystemets säkerhetsfunktioner. Genom sin decentrala uppbyggnad och moduläritet bland komponenterna, kan man både för nybyggnationer och äldre befintliga maskiner, säkra specifika delar och därmed uppnå önskad säkerhet för aktuell maskindel. Denna uppbyggnad möjliggör en utformning av säkerhetsstrukturen som maskinbyggare och konstruktörer, helt och hållet själva önskar

Kommunikation över VARAN med Black-Channel principen

För kommunikation mellan de decentrala enheterna och styrsystemet tillämpas fältbussen VARAN, SIGMATEK´s Ethernet baserade buss i hårdrealtid. VARAN använder i sin kommunkation sig utav ”Black-Channel” principen vilket innebär att den fungerar endast som ett transportmedium mellan avsändare och mottagare. Protokollet är helt och hållet implementerat i hårdvaran vilket underlättar avsevärt för styrningen som därmed kan koncentrera sig fullt ut på sina automatiserings- och regleruppgifter. För en maskin innebär detta att ingen extra kabeldragning behövs vilket sparar tid och kostnader.

TÜV och Performance Level (PL)

Performance Level (PL) bestämmer prestandanivån som krävs för den specifika maskinen eller för en viss del av maskinen. Performance Level ersätter sedan 29 november 2009 tidigare kategorier ur EN 954. Utefter ranking i PL så har man ett mått på styrsystemets feltålighet, desto högre resultat desto mer feltåligt är systemet. Graderingen sker från a till e där e är bäst.

SIGMATEK´s C-DIAS Safety uppfyller normen IEC 61508 / SIL3 / PLe.


Fler pressreleaser