Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

VARAN-Bussens fördelar väger tungt mot konkurrenterna


Självklara valet för en säker överföring - repeterar obekräftade datapaket inom samma busscykel

Säker data är extra viktigt. Med fältbussen VARAN repeteras felaktig data inom samma busscykel
Maskiner och anläggningar blir allt mer komplexa vilket resulterar i höga krav på det bussystem man väljer. Realtids-Ethernet har testats hårt under en längre tid i olika industriella applikationer och är på stark frammarsch. VARAN är det självklara valet när man inte bara behöver hög överföringshastighet, men även maximal datasäkerhet, flexibilitet i form av variationer på topologi, hot-plug funktion och när man vill kunna synkronisera flera mastersystem utan att blanda in en uppsjö av olika bussystem
 • Maximal säkerhet av överförd data
 • Välj topologi för ert behov
 • Hot-plug funktion för att enkelt koppla till och koppla från olika moduler

VARAN-Bussens styrka

VARAN-bussens styrka ligger i att överföra data med hög hastighet på ett säkert sätt i serieproducerande maskiner där man ska styra flera axlar samtidigt. Med snabb avscanning och ett optimalt utnyttjande av bandbredden tar man på ett säkert sätt även hand om de tuffa krav som drivsystem kräver för maskinen ska kunna leverera en korrekt produkt. Speciellt i synkroniserade motion-applikationer likt förpacknings- och tryckeriindustrin men även inom hantering- och robotsystem utnyttjar man det VARAN verkligen är utvecklad för.
 • Styrkan är överföring av data i hög hastighet på ett säkert sätt
 • Viktigt med korrekt data i synkroniserade motion-applikationer

VARAN tacklar störkällor i kHz-området genom att repetera förlorade paket inom samma cykel

datapaket
VARAN väntar en viss tid, saknar man mottagarens bekräftelse på det skickade datapaketet så skickas samma datapaket automatiskt en gång till. Deta förfarande sker hela två gånger och allt sker inom samma busscykel.
När en drive och dess IGBT pulsar ut rätt spänning/ström förhållande får man en störkälla som verkar i kHz området på alla ledningar. Skulle man råka ut för ett förlorat datapaket så kommer VARAN att repterera detta en gång till, dessutom under samma busscykel, unikt för VARAN! Detta är möjligt genom att man använder kortare paketlängder och sannolikheten att dessa ska träffas av en störning är därmed också mindre jämfört med andra system som tillämpar Ethernet-paket utav standardlängd.
 • VARAN klarar miljöer med högfrekventa störningar
 • Repeterar ett felaktigt datapaket inom samma busscykel
 • Hinner repetera ett felaktigt datapaket hela två gånger

VARAN, lite på djupet

Maskiner med multipla PLC:er synkroniseras över VARAN med ett jitter < 100 µs.
Går man på djupet med VARAN så består VARAN-kommunikationen av olika prioriterade trådar och funktioner för att kunna utnyttja bandbredden i Ethernet på ett optimalt sätt. Den isochrona tråden har högst prioritet och ansvarar för är- och börvärden mellan styrningen och de servodrives som styr maskinens många axlar. Normalt sett använder man inte mer än 50% utav bandbredden för denna trafik. Övrig bandbredd utnyttjas utav de två trådarna för asynkron data och administrativ data. Asynkron data innebär data med lite lägre prioritet dvs. SDO:er eller temperaturvärden. Tråden med lägst prioritet är den administrativa tråden och här letar man efter nya enheter som genom hot-plug har anslutits till nätverket men åtar sig även uppgifter som tunnling av främmande protokoll likt CANopen, RS232 och Standard Ehternet paket. Dessa främmande paket paketeras om i 128 Byte stora paket och skickas till sin destination och med hjälp av en FIFO-buffer sätts de sedan ihop igen.
 • Datapaketen är 128 byte långa med minmalt overhead
 • Tunnlar även vanliga TCP/IP-paket

Asynkron Direct Access

Direct Access är en speciell feature med VARAN är dess asynkrona direkta åtkomst. Denna funktion ger styrningen åtkomst, helt asynkront till den adresserade enhet i nätverket som man vill komma åt och därmed behöver man inte vänta in nästa busscykel. På så sätt kan latenstiden i maskinen drastiskt förkortas.
 • Asynkrona anrop - fältbussen pausas av styrningen - behöver inte vänta in nästa busscykel
 • Latenstiden minskas drastiskt

Smarta safetylösningar

Vid Safety-lösningar fungerar VARAN precis som förut efter Black-Channel principen. De säkerhetskritiska datapaketen packas in i VARAN och skickas till sin mottagare. Man kan härmed ta hand om sin säkerhetslösning antingen centralt eller decentralt, man väljer fritt.
 • VARAN jobbar efter Black-Channel principen
 • Datapaket skickas mellan avsändare och mottagare
 • Fältbussen förmedlar bara datapaketet
 • Gör inga ingrepp på datapaketen
 
LÄS MER: Integrerad säkerhet

Flexibel maskindesign

multiuser projekt
Flexibel maskindesign genom att sätta ihop kundens maskin med moduler och som autogenererar källkoden, uppdaterad källkod varje gång
Komplexa maskinkoncept realiseras enkelt och flexibelt med hjälp av VARAN. VARAN understödjer både stjärn-, linje- och trädstrukturer. Därmed har konstruktören maximal valfrihet vid designen av sin maskin. Tack vare VARAN-Multimanager kan man dessutom bygga sin maskin helt modulärt och i efterhand bygga vidare med ytterligare moduler som alla styrs av en egen PLC. VARAN:s hot-plug funktion ger användaren möjlighet att ansluta fler moduler under drift och naturligtvis kan man även ta bort enheter från sin arbetande maskin. Hela tiden synkroniserar VARAN-Multimanager alla maskinens anslutna moduler och PLC:er i realtid, med ett jitter <100 ns. Största möjlighet säkerhet garanteras dessutom då varje enhet på bussen har en unik adress och på så sätt kan identifieras. Genom detta ID kan man dessutom lagra information likt dokumentation eller serviceinformation lagras på enheten för att parallellt med VARAN-nätets realtidskommunikation läsas av centralt. För att optimera och kunna planera service är detta en funktion som underlättar servicearbetet väsentligt.
 • Flexibel maskindesign med linje-, stjärn- och trädstruktur
 • Multimanager synkroniserar alla maskinens PLC
 
LÄS MER: VARAN-buss grunderna

Protokollet implementeras i hårdvaran

I och med att protokollet är helt implementerat i hårdvaran så belastar man inte CPU:n. Den data som anländer till CPU:n har redan kollats av mot CRC kontrollen och är helt enkelt data som är direkt klar att bearbetas för applikationen.
 • Protokollet implementeras i hårdvaran och avlastar processorn


Fler pressreleaser