Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Återkopplad stegmotorstyrning helt integrerad i VARAN


Stegmotorn kommunicerar via VST 011 i hård realtid med styrsystemet

Maskiner som utsätts för kraftiga vibrationer och skakningar har problem med att snabbt hitta tillbaka till sin position. Vanliga synkrona servomotorer som reglerar på felet bygger inte upp sitt moment snabbt nog. Hårt inställda PID-parametrar skulle kunna avhjälpa problemet men sliter ut maskinen mekaniskt så att livslängden kortas ner avsevärt. SIGMATEK har, utefter kundönskemål, utvecklat och producerat en återkopplad stegmotormodul som ger maskiner en helt ny dimension vad gäller reglering vid låga varvtal. Stegmotorer har den fördelen att de ger maxmoment direkt från stillastående. Med VST 011 svarar maskinen direkt på positionsfel!

70 VDC, Microstepping och 9A toppström

VST 011 som SIGMATEK kallar sin nya modul kan reglera stegmotorer upp till 70 VDC. En märkström på 6,4 A och en toppström på 9 A för med sig att man kan reglera relativt stora stegmotorer med ett högt vridmoment. VST 011 stödjer för övrigt Microstepping och i standardutförandet av VST 011 har användaren möjlighet att ansluta en inkrementalgivare samt 4 digitala in- och 4 digitala utgångar.

Integrerad strömsänkning vid stillastående

Både varvtals-, positionsreglering och parametrering av data drar nytta av fördelarna som SIGMATEKs VARAN-buss ger, se nedan. Parametrarna för stegmotorn är sparade i styrningen och förenklar därmed modulbyte samt att övriga gränssnitt för service och idrifttagning blir överflödiga. VST 011 är dessutom utrustad med en inställbar strömsänknings funktion för att spara energi. Detta efterfrågade ”Standby-mode” kan aktiveras genom en tidsinställd tidsfördröjning.

Snabb och säker kommunikation med VARAN

Tack vare fältbussen VARAN med en cykeltid på < 100 microsekunder, har man en snabb, säker och mycket störsäker kommunikation mellan styrning och drive. En fältbuss som pålitligt kan portionera ut data samtidigt som våra styrningar når cykeltider på under 1ms blir viktigare och viktigare. Med en paketlängd på 128 Byte för adressering och börvärde utan onödig overhead, så kan man repetera datapaketet under en och samma busscykel tills mottagaren har bekräftat det skickade paketet. På så sätt har man inte längre några problem med förlorade datapaket. En buss med en cykeltid på antingen 1 ms eller en paketlängd på 1500 byte kommer inte att klara av en omgivning med högfrekventa störningar exempelvis från frekvensomriktare.

Repeterar förlorad data inom samma busscykel, mottagaren har alltid korrekt data

Anta att ett datapaket måste skickas 2 gånger därför att det blir kontaminerat på vägen fram till mottagaren. Detta kan innebära att mottagaren endast får vartannat börvärde. För en interpolerad rörelse med flera axlar kan detta resultera i en försämrad produkt som i efterkontrollen måste kasseras. Resultatet: högre pris och högre materialförlust.

Garanterar korrekt data vid busscykels slut

Med VARAN har SIGMATEK tagit datakommunikation ett steg längre. Man garanterar korrekt data vid slutet av varje busscykel. Detta problem kämpar flera producenter av automationsutrustning med och kan oftast bara lösa det genom att invänta nästa busscykel. Då har VARAN redan börjat leverera nästa datapaket och är säkert redan klar.

Fler produktnyheter