Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Machine Manager - tydlig översikt i maskiner med en multi-CPU-lösning


Machine Manager från SIGMATEK realiserar kommunikation mellan flera CPU:er med ett par musklick

Machine Manager
Med Machine Manager har du kontrollen över din flexibla maskin med decentralised intelligens helt i dina egna händer.
Med Industri 4.0 runt knuten går SIGMATEK mot modulära, decentraliserade automationslösningar. Små mekatroniska enheter, med egen intelligens, knyts samman med varandra i ett nätverk till en flexibel maskin/anläggning. Systemkonfigurationen kan därmed vara kundspecifik och hårdvaran sätts samman och byggs ut, när som helt, med olika optioner, t.ex. med en hanteringsrobot eller ett vision-system.
  • Gör er nya maskinserie redo för framtiden och industri 4.0
  • För en flexibel och ekonomisk maskin är decentaliserad intelligens vägen att gå
  • Låt operatören smidigt komplettera med visionsystem, hanteringsrobotar eller annan hårdvara

Styr kommunikationen mellan maskinens distribuerade CPU:er och intelligens

För att klara av den utmaning det innebär att strukturera olika mekatroniska delar i en maskin har SIGMATEK tagit fram mjukvaran, Machine Manager. En mekatronisk enhet med egen CPU, intelligens, har ett eget mjukvaruprojekt implementerat. Med Machine Manager får man en tydlig presentation av varje enskilt mjukvaruprojekt och kan samtidigt styra och definiera kommunikationen mellan de distribuerade CPU:erna.
  • Styr kommunikationen mellan CPU:erna
  • Tydlig presentation förenklar arbetet och minskar risken för fel

Machine Manager arbetar med en "Solution" som sammanställer projekten hos maskinens olika CPU:er

En maskin med decentraliserade intelligens består av olika mekatroniska enheter. Varje enhet har ett eget projekt. Detta projekt består dels av den logiska PLC-delen och i vissa fall en HMI-del som presenterar information för operatören, visualiseringen. Machine Manager sammanställer alla dessa enheters projekt till en s.k. "Solution" med en tydlig översikt. Machine Manager kanaliserar och översätter kommunikationen mellan de olika enheterna. Enheter som ska dela med sig av information och data knyts samman med andra enheter som ska använda denna data. Dessutom kan Machine Manager realisera datautbyte med externa anläggningar och överordnade styrsystem.
  • Machine Manager sammanställer maskinens alla delprojekt, resultatet: en Solution
  • Machine Manager kan realisera datautbyte med externa anläggningar och överordnade styrsystem

Kompletteringar och anpassningar i adaptiva produktionslösningar har aldrig varit enklare

Detta medför en mycket tydlig översikt och reducerar arbetet med indriftsättning, hantering och service av komplexa maskiner och anläggningar. Anpassningar och nya behov kan snabbt realiserar med Machine Manager. Detta underlättar omställningen hos adaptiva produktionsstrategier.
  • Underlättar arbetet vid programmering, idriftsättning, hantering och service
  • Med Machine Manager och SIGMATEKs styrsystem kan man utveckla ännu mer flexibla maskiner
  • Flexibla maskiner är en stor del i realiseringen av Industri 4.0


Fler produktnyheter