Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Med LASAL Add-Ons kortas programmeringstiden ner ytterligare


Modulär mjukvara för anpassning till adaptiva produktionsprocesser

AddOn deltarobot pick place Dataanalyzer
Importera färdiga templates för: Delta robot, Pick & Place, CNC med flera.
Moderna maskinkoncept och Industri 4.0 fokuserar på modulär hårdvara. Maskiner och anläggningar kan snabbt ställas om utefter ändringar i produktion och behov. För att maximera fördelarna med Industri 4.0 så behöver även styrsystemet och PLC vara så optimalt dimensionerat som möjligt. Då blir det än viktigare med modulär mjukvara. Den objektorienterade automationsmjukvaran LASAL stödjer ett mekatroniskt tankesätt och realisering. I det medföljande biblioteket finns moduler för en mängd standardfunktioner tillgängliga.
 • Industri 4.0 - Modulär hårdvara och modulär mjukvara
 • Anpassning till adaptiva produktionsprocesser
 • Stöd för mekatroniskt tankesätt

Ett fåtal musklick - realisera en Delta robot, Pick & Place, PID-reglering etc.

Ännu enklare och snabbare till ett färdigt projekt når man med LASAL Add-Ons. Dessa förberedda och medföljande templates är uppbyggda som guider och finns för flera olika maskinfunktioner. På så sätt kan man exempelvis med endast ett fåtal musklick snabbt och enkelt sätta upp en Delta robot med passande visualisering. Exempel på fler templates är CNC, motorstyrning, Pick&Place, OPC UA, VNC, Temperaturreglering, PID-reglering, Behörighetsinloggning, Diagnos, DataAnalyzer och recepthantering.
 • Delta robot
 • CNC
 • Pick & Place
 • OPC UA
 • VNC
 • Temperaturreglering
 • PID-reglering
 • Recepthantering etc.

Funktionsspecifika och väldokumenterade AddOn:s

Machinemanager
Alla AddOn:s har tillhörande dokumentation och källkod färdigt att användas
Alla AddOn:s är funktionsspecifika och innehåller alla nödvändiga program- och presentationselement för olika panel-upplösningar. En kort beskrivning och en detaljerad dokumentation av respektive AddOn och dess funktion finns integrerat. Dessa färdiga AddOn:s är konstruerade för singel- och fler-CPU-lösningar och kan även enkelt integreras i befintliga LASAL-projekt.
 • Funktionsspecifika AddOn:s
 • Förberedda för olika upplösningar
 • Även för fler-CPU-lösningar

Objektorienterade programmering - reducerar tiden med upp till 70%

En annan fördel med objektorienterad programmering och LASAL är att programvaruklasser som testats en gång kan användas om och om igen och enkelt anpassas för nya uppgifter. Således kan tiden mjukvaruutveckling förkortas ner med upp till 70 procent - med även en ökande kvalitet och översikt av källkoden.
 • Reducera programmeringstiden med upp till 70%


Fler produktnyheter