Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Safety - modulärt och skalbart, kabelbundet eller trådlöst


Säkerhetslösning som är helt konfigurerbart och mycket flexibelt

säkerhets-plc säkra ingångar utgångar drivsystem
Kompakt säkerhetslösning med både PLC och ingångar och utgångar. Sätts med fördel in i system med behov av platsbesparing.
Till skillnad från konventionella, hårdkopplade säkerhetskretsar, är det modulära S-DIAS-Safet helt konfigurerbart och mycket flexibelt. Det integreras enkelt i SIGMATEKs automationssystem, men kan även användas som en fristående komponent tillsammans med tredjepart.
  • Sömlöst integrerat i SIGMATEKs automationslösning
  • Integreras via CAN med andra styrsystem och PLC från tredjepart

Standarddata och säkerhetsrelaterad data via samma buss - mindre kabeldragning

Inom SIGMATEKs system överförs standard- och säkerhetsrelaterad data via samma buss. När den används som en fristående lösning kan vilken tredjeparts standardstyrning som helst konfigureras fritt för att ta emot tillstånd från SIGMATEKs säkerhets-plc via CAN-bussen. Den ofta dyra dubbla kabeldragningen som med klassiska säkerhetskretsar/reläer kan därmed elimineras.
  • All data, standard och säkerhetsrelaterad, överförs via samma buss
  • Ingen dubbel kabeldragning

Kompakt och flexibel säkerhetslösning passar även i kompakta och mobila applikationer

Det breda urvalet av modulära säkerhetskomponenter i det kompakta S-DIAS-formatet innehåller säkerhets-PLC, säkra I/O:s och säkerhetsfunktioner för drivsystem. Detta möjliggör en anpassning av säkerhetslösningen till den säkerhetsrelevanta applikationen. Det tunna och kompakta formatet möjliggör en flexibel användning i smarta maskiner och system. S-DIAS Safety är också perfekt för mobila applikationer eftersom data kan överföras både via kabel och trådlöst.
  • Drivsystem med integrerad säkerhet
  • Kompakt format som passar i trånga utrymmen och mobila applikationer, agv:er

Kan användas tillsammans med externa tredjeparts system

För att programmera och konfigurera sin säkerhetsapplikation erbjuds LASAL SAFETY-Designer, ett bekvämt och effektivt verktyg som uppfyller SIL CL 3 (enligt EN 62061) och PL e, Cat. 4 (i enlighet med EN ISO 13849-1 / -2). LASAL Safety-Designer integreras sömlöst i den objektorienterade utvecklingsmiljön LASAL, men kan även användas som fristående lösning tillsammans med vilken PLC som helst.
  • SIL CL 3 (enligt EN 62061) och PL e, Cat. 4 (i enlighet med EN ISO 13849-1 / -2)
  • Programmeras med LASAL SafetyDesigner


Fler produktnyheter