Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Safety Hot Swap - En modulär anläggning behöver ett modulärt säkerhetskoncept


Säkerhetskoncept för modulära maskiner och produktionslinjer

maskinsäkerhet Hot-swap säkerhets-plc safety Safety-designer
Säkerhetskoncept för modulära maskiner, hanterings- och transportsystem
S-DIAS Safety från SIGMATEK förser användaren med en hög grad av frihet vid utformningen av sitt säkerhetskoncept och är därför idealisk för modulära produktionsmaskiner eller linjer med tillvalsmoduler, såsom lastnings- och lossningsenheter, hantering- och transportsystem. De modulära maskinenheterna är utrustade med ett eget säkerhets-plc och kommunicerar med överordnat styrsystem. Den nya och unika Hot-Swap-funktionen säkerställer att maskinkomponenterna med deras säkerhets-PLC:er kan integreras flexibelt i systemet, loggas ut och loggas in i maskinens nätverk på en annan fysisk plats. Det primära överordnade säkerhets-PLC:t kan hantera upp till 70 valfria stationer med nödstoppfunktion.
 • Idealisk för modulära maskiner och produktionslinjer
 • Logga in, logga ut under produktionens gång
 • Överordnat säkerhets-PLC övervakar 70 nödstoppsstationer

Logga in och logga ut mekatroniska komponenter i maskinen under drift!

nödstopp säkerhets-plc säkerhetsapplikation
Applikationexempel på en transportlinje med ett centralt säkerhets-PLC och decentrala nödstopp
Den övergripande säkerhetsapplikationen skapas med alla deltagande enheter/moduler som den modulära maskinen, eller produktionslinjen, sedan kan kombinera helt efter önskemål. Valfria systemmoduler med integrerad nödstoppfunktion kan läggas till eller loggas ut under aktiv drift, helt utan omstart. Anslutningen skapas dynamiskt med hjälp av en enkel funktionsorienterad inloggningsmekanism - utan hårdvarukontakt. Genom denna Plug & Play-funktion sparar den flexibla SIGMATEK Safety-lösningen användaren värdefull tid i produktionsprocessen och ökar samtidigt drifttiden.
 • Först sätts en fullständig konfiguration upp
 • Välj efter önskemål tillgängliga enheter/moduler
 • Enkelt och smidigt inloggningsförfarande

Aktiverat nödstopp läses in och stannar övriga enheter

Om en enhet separeras från det överordnade säkerhets-PLC:t utan att först logga ut, utlöses ett nödstopp i alla anslutna maskinmoduler efter det att den konfigurerbara Watchdog-tiden har gått.
 • När säkerheten inte längre kan garanteras och ett nödstopp aktiveras försätts alla enheter i säkert tillstånd

Säkerhets-plc i fickformat

hårdvarukonfiguration safety dynamisk konfiguration
Grafisk beskrivning av en hårdvarulösning med aktiva och inaktiva nödstoppsfunktioner
Förutom ett säkerhets-PLC innehåller det modulära säkerhetssystemet, I sitt kompakta fickformat, hårdvara med olika säkra I/O:s och moduler med säkerhetsfunktioner. Säkerhetslösningen kan därför fritt anpassas till den säkra applikationen i fråga för ett så optimalt utnyttjande med bästa pris/prestanda förhållande.
 • Kompakt säkerhets-PLC, endast 12,5 mm brett
 • Kombinera övriga säkra IO-moduler för en så effektiv och prisvärd konfiguration som möjligt

Säker data transporteras både kabelbundet och trådlöst

SIGMATEK designade sitt säkerhetskoncept så att de säkerhetsrelaterade signalerna skickas via Black Channel över alla kommunikationsmedier. Med kabelanslutna lösningar är en enda kabel tillräcklig för säkerhet och standardkommunikation. Data överförs via den industriella Ethernet-bussen VARAN, men kan också sändas trådlöst via WLAN. Det vibrationssäkra S-DIAS Safety-systemet är därför också lämpligt för mobila applikationer så som förarlösa transportsystem ex. AGV:er och e-handel.
 • Kommunikation sker både trådbundet och trådlöst via Black Channel principen
 • Vibrationssäker hårdvara som ämnar sig väl för mobila applikationer, ex AGV:er

Baserat på PLCOpen

Med LASAL SAFETY Designer konfigureras en säkerhets applikation smidigt och enkelt. Det kraftfulla utvecklingsverktyget innehåller ett omfattande bibliotek med säkerhetsfunktionskomponenter (baserat på PLCOpen-standarden) som standard. S-DIAS Säkerhetslösningar uppfyller naturligtvis SIL 3 (i enlighet med IEC 62061) och PL e Cat. 4 (enligt EN ISO 13849-1 / -2).
 • LASAL Safety Designer, utvecklingsmiljön för en komfortabel applikationsutveckling
 • SIL 3 (i enlighet med IEC 62061) och PL e Cat. 4 (enligt EN ISO 13849-1 / -2)


Fler produktnyheter