Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Stegmotordriver med integrerat STO - ST 151


Stegmotordriver för stegmotorer upp till 50 V DC - Endast 25 mm bred

ST 151 stegmotormodul integrerad driver enkoderingång
ST 151 är en komplett stegmotormodul för positionering av stegmotorer upp till 50 V DC. Enkoderingång, Safe Torque Off (SIL 3, Pl e) och snabba latchingångar för position, ändläge eller hominggivare.
SIGMATEK kompletterar S-DIAS Motion-familjen med en kraftfull stegmotordriver, ST 151. ST 151 ska reglera tvåfasiga stegmotorer upp till 50 V DC och 5 Ampere kontinuerlig ström för fullstep och halfstep. Därtill stödjs microstepping med 64 mikrosteg per fullstep. På så sätt uppnår man en mycket mer exakt och samtidigt lugnare drift av motorn. Mått ST 151: 25 x 104 x 72mm (b x h x d)
  • Stegmotor driver i kompakt format
  • 50 V DC och 5 Ampere kontinuerlig ström

Safe Torque Off (STO) integrerat

Stegmotormodulen i sitt kompakta S-DIAS format är även bestyckad med enkoderingång för positionsreglering samt en två-kanalig Enable-ingång för att säkerställa säkerhetsfunktionen Safe Torque Off (SIL 3, PL e). Med STO integrerat kommer driften, vid behov, kunna försättas i ett säkert tillstånd. Dessutom finns det ytterligare två digitala ingångar (+24 V DC) och med en fördröjning på endast 10 µs. Dessa ingångar kan användas för att läsa en positionslatch, ett ändläge eller en hominggivare.
  • Enkoderingång för exakt positionering
  • Enable-ingång för Safe Torque Off (SIL 3, PL e)
  • Digitala ingångar med 10µs fördröjning för homing, ändlägen, latchingångar etc.

Stort urval av färdiga byggstenar för motion-control

Parametriseringen av stegmotordriften gör man i styrsystemet. Därmed kan man enkelt anpassa ST 151 och stegmotorn till varje unik maskin och applikation. I utvecklingsmiljön LASAL:s bibliotek finns ett mycket stort urval av färdiga byggstenar för motion-control tillgängligt så att driften snabbt kan realiseras.
  • Färdiga byggstenar för motion-control

S-DIAS säkerhets-PLC för snabb och säker övervakning av bl.a. position, hastighet, riktning o.s.v.

S-DIAS Motion series spänner över servomotorer med integrerad driver och inkrementalgivare/resolver, reglering av DC-motorer och stegmotormoduler. I kombinaton med S-DIAS Safety kann givarsignaler så som hastighet, position, riktning och stillestånd övervakas både säkert och flexibelt (SIL 3, PL e)
  • Servomotorer
  • DC-motorer
  • Stegmotorer


Fler produktnyheter