Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Alternativa energislag


Gå över till grön energi och automatisera med styrsystem från SIGMATEK

I dag vill och försöker alla att anpassa sig och konvertera till grön energi. Det är uppvärmning med pellets, flis eller ved, värmepumpar, biogasanläggning, vindkraft och solcellsteknik. Den alternativa energiutvinningen har vuxit sig till en stark industrigren med en stor innovationskraft.

Innovativ och modulär styrteknik

Inom alternativ energi erbjuder SIGMATEK innovativ och modulär styrteknik för både utvinning och fördelning samt omvandling av alternativ energi.Förankrat med vår mångåriga Know-How inom denna bransch så realiserar SIGMATEK på mycket kort tid, kompletta kundspecifika totallösningar. Den höga prestandan hos energi-automationsystemet möjliggör en intelligent styrning, relgering och fördelning, en decentralt konverteringsystem för energiutvinning samt fördelning och värmeförvaltning. På så sätt utnyttjas resurserna optimalt och kostnaderna sjunker.

Modulära lösningar anpassar sig snabbt till nya normer

I just området alternativa energier ändras kraven och specifikationerna ständigt. Nya föreskrifter och normer, pristryck, större behov av sensorer samt nya energikällor och förbränningsmaterial. Tack vare moduläriteten och skalerbarheten hos SIGMATEKs automationsystem kan maskinbyggare snabbt och smidigt reagera på marknadens omställningar och krav.